Ημερομηνία δημοσίευσης: 30/06/2016
Οι (τελευταίες) αλλαγές στο νόμο για τον ΟΛΠ

Προσπάθεια να… πέσουν οι «τόνοι» έχει ξεκινήσει από την πλευρά της κυβέρνησης για το θέμα, που ανέκυψε με την Cosco κατά την διαδικασία ψήφισης στη Βουλή της νέας σύμβασης παραχώρησης μεταξύ Δημοσίου και ΟΛΠ, η οποία ουσιαστικά θα διέπει τις σχέσεις των δύο πλευρών μετά από την πώληση του Οργανισμού.

Η κινέζικη πλευρά σε μια εξαιρετικά έντονη επιστολή προς τον πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ ισχυρίστηκε ότι είχαν γίνει αλλαγές στο τελικό κείμενο, που είχε φτάσει στη Βουλή «στοχοποιώντας» ως υπεύθυνο τον υπουργό Ναυτιλίας Θ. Δρίτσα αν και όπως έγινε γνωστό και επίσημα το τελικό κείμενο είχε συνταχθεί από την Γραμματεία της Κυβέρνησης.

Αυτή η- τουλάχιστον-… άκομψη στοχοποίηση του υπουργού ερμηνεύεται από πολλούς ως επιβεβαίωση της φημολογίας ότι κάποια (εγχώρια;) στελέχη της κινέζικης εταιρείας δεν θα στεναχωριόντουσαν ιδιαίτερα εάν απομακρυνόταν από την θέση του ο κ. Δρίτσας…..

Στο μεταξύ, ο κ. Δρίτσας, σε μια έντονη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, στην οποία ορισμένοι βουλευτές της αντιπολίτευσης αντέδρασαν σα να ήταν δικηγόροι της Cosco, κατέθεσε έξη νομοτεχνικές βελτιώσεις, από τις οποίες οι δύο (για το άρθρο 6) έγιναν βάσει παρατηρήσεων της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής.

Ωστόσο, η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής έκανε και ορισμένες ακόμα παρατηρήσεις με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και συγκεκριμένα:
    Επί του άρθρου 1: « Όπως, μάλιστα, γίνεται δεκτό και έχει επισημανθεί και σε παλαιότερες εκθέσεις της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής, όταν κυρώνεται σύμβαση με νομοθετική πράξη, οι σχετικοί με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων όροι της εξακολουθούν να έχουν συμβατικό χαρακτήρα.
Αντιθέτως, οι όροι της που αποκλίνουν από τις ισχύουσες διατάξεις ή θέτουν απρόσωπους κανόνες που δεσμεύουν τρίτους, έχουν τη φύση νομοθετικής διάταξης και, ως εκ τούτου, οι διοικητικές πράξεις που εκδίδονται βάσει αυτών είναι δυνατόν να προσβάλλονται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας».

•    Επί του Άρθρου 10: «Με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 ορίζεται ότι «[γ]ια τους χώρους και τα περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν αντικείμενο της Σύμβασης Παραχώρησης, η “Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.” δεν υπόκειται στο νόμο 4223/2013, όπως ισχύει, ούτε και σε οποιονδήποτε άλλο νόμο με ανάλογες έννομες συνέπειες και δεν υποχρεούται σε καταβολή οποιουδήποτε ειδικού ή γενικού φόρου ή τέλους αναφορικά με ακίνητη περιουσία που σχετίζεται με τους ως άνω χώρους και τα προαναφερθέντα περιουσιακά στοιχεία».
Ευνοήτως, η εν λόγω ρύθμιση δεν περιορίζει την ευχέρεια του νομοθέτη να επιβάλει, στο μέλλον, διά νεώτερης ειδικής διάταξης, «ειδικ[ό] ή γενικ[ό] φόρ[ο] ή τέλ[ο]ς αναφορικά με ακίνητη περιουσία» που αποτελεί αντικείμενο της Σύμβασης Παραχώρησης»

Κατά συνέπεια: Για ορισμένες πράξεις της νέας ιδιοκτήτριας του ΟΛΠ υπάρχει δυνατότητα προσφυγής από τρίτους στο Συμβούλιο της Επικρατείας και πως δεν απεμπολείται το δικαίωμα του Δημοσίου (κάποια στιγμή) να επιβάλει φορολογία στην ακίνητη περιουσία της Cosco, όπως αυτή που πληρώνει και ο τελευταίος Έλληνας πολίτης…

Από εκεί και πέρα, με άλλες νομοτεχνικές βελτιώσεις:

Στο άρθρο 5 παρ. 1, που είχε προκαλέσει την εντονότερη αντίδραση της Cosco καθώς αναφερόταν ότι «Καμία διάταξη της Σύμβασης Παραχώρησης δεν επιτρέπεται να ερμηνεύεται με τρόπο που εμποδίζει την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής».
Σε αυτό προστέθηκε η φράση «… οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπουν να ασκούνται με τρόπο αντίθετο με τα προβλεπόμενα στην κυρούμενη Σύμβαση Παραχώρησης».

Στο άρθρο 9 παρ. 1. Εκεί αναφερόταν ότι η ΟΛΠ ΑΕ «δύναται να προκηρύττει διαγωνισμούς και να αναθέτει συμβάσεις έργων ως ιδιωτικές συμβάσεις υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος άρθρου».
Εδώ προστέθηκε η φράση «χωρίς να υποχρεούται προς τούτο να ακολουθήσει τυπικές διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων».
Στο ίδιο άρθρο, στην παράγραφο 3 προστέθηκε ότι οι διοικητικές εγκρίσεις από την Περιφέρεια Αττικής για οριστικές μελέτες σχετικά με έργα «τεκμαίρεται ότι έχει χορηγηθεί εντός ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της οριστικής μελέτης, συνοδευόμενης από πλήρη φάκελο δικαιολογητικών τεκμηρίωσης».

Τέλος, βελτιώσεις έχουν γίνει και στο άρθρο 12 σχετικά με τις αρμοδιότητες του νέου ΟΛΠ.

Ο Θ. Δρίτσας

Νωρίτερα, ο υπουργός Ναυτιλίας μιλώντας στη Βουλή ανέφερε ότι «εξαντλήσαμε την προσπάθεια και όλη την καλή πίστη για την άρση κάθε επιφύλαξης για να μη μείνει η παραμικρή υποψία, ότι η κυβέρνηση δεν είναι συνεπής με τις συμφωνίες που κάνει»
«Γεννήθηκε μείζον θέμα χωρίς λόγο», είπε και προσέθεσε ότι δεν υπήρχε λόγος για όλη αυτή την αναταραχή, ενώ επανέλαβε ότι οι αλλαγές που έγιναν δεν αποτελούν σε οποιαδήποτε περίπτωση παραβίαση των συμφωνημένων.
«Θέλω να πιστεύω ότι ο παραχωρησιούχος έχει αποδεχτεί νομικές συμβουλές "υπερβολικής κάλυψης"», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Δρίτσας, ενώ κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι έσπευσε να αξιοποιήσει το θέμα που δημιουργήθηκε για να αναδείξει τη δήθεν αναξιοπιστία της κυβέρνησης.
Συνεχίζοντας, επανέλαβε ότι επρόκειτο για παρεμβάσεις οι οποίες συνέτειναν στην καλή νομοθέτηση και εξυπηρετούν και τις δυο πλευρές και αποφεύγονται μελλοντικές τριβές που θα μπορούσαν όπως είπε να εμποδίσουν την αναπτυξιακή προοπτική.
«Οι νομοτεχνικές βελτιώσεις μπορούν πραγματικά να βελτιωθούν, να δοκιμαστούν και στην πράξη και να αξιολογηθούν», τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας.
Κατά την ομιλία του, ο κ. Δρίτσας αναφέρθηκε στις διαφοροποιήσεις που έχει η σημερινή συμφωνία από τη σύμβαση που είχε διαμορφωθεί κατά το παρελθόν από την κυβέρνηση ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων την εξαίρεση αρχαιολογικών χώρων και ακινήτων που βρίσκονται μέσα στη λιμενική ζώνη, και στην παραχώρηση της ακτογραμμής των "Λιπασμάτων" στον Δήμο Δραπετσώνας «μετά από αγώνες 20 ετών», όπως ανέφερε.
Ο κ. Δρίτσας σημείωσε επίσης την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων δημοσίου συμφέροντος τις οποίες ασκούσε ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς στη Δημοσία Αρχή Λιμένων (ΔΑΛ), «απόφαση η οποία απετέλεσε την αιτία να μας ασκηθεί κριτική ότι είμαστε κρατιστές», όπως χαρακτηριστικά είπε.

Ένταση από την αντιπολίτευση

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ν.Δ., Ν. Δένδιας, ισχυρίστηκε ότι η επιστολή της Cosco μιλά εμμέσως «περί απατεωνιάς» υποστηρίζοντας ότι «ή εσείς εξαπατάτε τον αντισυμβαλλόμενο ή αυτός όλους εμάς».
 Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-Δημοκρατική Συμπαράταξη, Αν. Λοβέρδος, χρησιμοποίησε βαριές εκφράσεις αναφερόμενος σε «κλοπή» και «πορτοφολά».
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ένωσης Κεντρώων, Γ. Καρράς, υποστήριξε ότι δίνεται μια κακή εικόνα της χώρας στο εξωτερικό που αποδυναμώνει την διαπραγματευτική της ικανότητα.
Αναβολή της συνεδρίαση μέχρι να έρθουν οι αλλαγές ζήτησε το Ποτάμι, ενώ η Χρυσή Αυγή προανήγγειλε ότι θα καταθέσει πρόταση για ονομαστική ψηφοφορία.
Η Δ. Μανωλάκου από το ΚΚΕ υποστήριξε ότι «όλες οι κυβερνήσεις τα έχετε δώσει όλα στο κινέζικο μονοπώλιο».

Φ. Βάκη: Με ποιους είστε;
Η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Φ. Βάκη, μίλησε για υποκρισία όσον αφορά την στάση της αντιπολίτευσης και τόνισε ότι «η δουλειά της εταιρείας είναι να προασπίζεται τα δικαιώματά της κι η δική μας να προασπιζόμαστε το δημόσιο συμφέρον». Μάλιστα προκάλεσε την αντιπολίτευση να απαντήσει με ποιους είναι κι αν ταυτίζεται με τους δικηγόρους της Cosco.
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος των ΑΝ.ΕΛ., Θ. Παπαχριστόπουλος, ζήτησε να πέσουν οι τόνοι εμφανιζόμενος ανοικτός σε αλλαγές εφόσον αυτές αποτελούν διαπραγμάτευση μέχρι την τελευταία στιγμή.

Ο Κ. Κατσαφάδος

Με αφορμή την εμπλοκή που προέκυψε στην υπόθεση της πώλησης  του ΟΛΠ στην Cosco ο Βουλευτής Α’ Πειραιώς και Νήσων της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Κατσαφάδος έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η κυβέρνηση του κ.Τσίπρα, επιβεβαιώνει καθημερινά πόσο ανίκανη και επικίνδυνη είναι.
Το θέμα που ανέκυψε με την COSCO είναι μείζον.
Αποκαλύπτεται ότι ο αρμόδιος Υπουργός επιχείρησε να αλλάξει και να παραχαράξει το περιεχόμενο της σύμβασης που υπογράφηκε ανάμεσα στο Ελληνικό Δημόσιο και την κινεζική εταιρεία.
Ποιος επενδυτής μπορεί πλέον να εμπιστευθεί αυτή την κυβέρνηση, που αλλοιώνει διακρατικές συμφωνίες και συμβάσεις, με τόση μεγάλη ευκολία;
Οι ανεύθυνοι ιδεοληπτικοί, που ανέλαβαν με τα ψέματα τη διακυβέρνηση της χώρας, αποδεικνύονται επικίνδυνοι.
Εκθέτουν τη χώρα διεθνώς και μεταχειρίζονται το Κοινοβούλιο ως πλυντήριο για τις σκοπιμότητες και τις επιδιώξεις τους.»

Η ΟΜΥΛΕ

Στο μεταξύ, η Ομοσπονδία Υπαλλήλων Λιμανιών Ελλάδας σε ανακοίνωσή της σημειώνει τα εξής:

 Η ΟΜ.Υ.Λ.Ε με την χθεσινή της παρέμβαση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, όπου συζητήθηκε η Σύμβαση Παραχώρησης του ΟΛΠ, κατέθεσε για μια ακόμη φορά την διαφωνία της για την πώληση των ΟΛΠ και ΟΛΘ και ανέδειξε όλες τις παρατυπίες που περιέχουν η Σύμβαση Παραχώρησης και ο Κυρωτικός Νόμος.
Αυτό, όμως, που κυρίως ανέδειξε ήταν όλα τα ζητήματα σχετικά με τις εργασιακές σχέσεις στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται και απαίτησε την διασφάλιση των εργαζομένων, απόλυτα συμβατή με την κείμενη εργατική νομοθεσία.
Προϋπόθεση αυτής της διασφάλισης είναι η διαγραφή από την διάταξη 10Α της φράσης «κατάργηση (του ΓΚΠ) από το ΔΣ/ΟΛΠ» και την συμπλήρωση της διάταξης με την φράση «στο ισχύον δίκαιο με Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή διαιτητική απόφαση». Πρέπει, δηλαδή, να αποτυπωθεί στην συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση αυτό που αποτυπώνεται στη Αιτιολογική Έκθεση του νομοσχεδίου και φέρει τις υπογραφές των αρμόδιων υπουργών.
Καλέσαμε το Ελληνικό Κοινοβούλιο να πράξει το αυτονόητο και να θεσμοθετήσει την διασφάλιση των εργαζομένων.
Κανένας δεν μπορεί και δεν πρέπει να του επιτραπεί να είναι πάνω από τους νόμους και το Σύνταγμα της χώρας μας.
Η Κυβέρνηση, αλλά και τα Πολιτικά Κόμματα, πρέπει να αντιληφθούν ότι η πολυπόθητη ανάπτυξη δεν μπορεί να επέλθει με παραβιάσεις βασικών κανόνων του εργατικού δικαίου και την διάλυση των εργασιακών σχέσεων.
Το εργατικό μαζικό κίνημα δίνει την μάχη για την υπεράσπιση των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, όπως αυτές κατοχυρώνονται μέσα από το Σύνταγμα.
Τίθεται πλέον θέμα Δημοκρατίας και Εθνικής Κυριαρχίας. Η Κυβέρνηση και το Ελληνικό Κοινοβούλιο οφείλουν να απαντήσουν.
Οι πάντες κρίνονται.

Ο Γ. Γαβρίλης

Τέλος, να σημειωθεί ότι στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής είχε τοποθετηθεί και ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Γιώργος Γαβρίλης, ο οποίος αναφέρθηκε στις δύο αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του λιμένα Πειραιά, οι οποίες ήταν  σύμφωνες με τις εκφρασμένες θέσεις όλων των Φορέων της ευρύτερης περιοχής και ανέπτυξε τους λόγους, που οδήγησαν σε αυτές τις αποφάσεις:
   (α) Η αποτίμηση της παρουσίας της Cosco στο λιμάνι του Πειραιά τα τελευταία χρόνια είναι αρνητική.
Πέρα από τις προκλητικές φοροαπαλλαγές που απολαμβάνει η εταιρεία, δεν συνέβαλλε στο ελάχιστο στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στην Οικονομία. Επίσης, παρά τις «πολυδιαφημισμένες» θέσεις εργασίας όχι μόνο δεν δημιούργησε νέες σταθερές θέσεις, αντίθετα υποβάθμισε ποιοτικά και ποσοτικά τις υφιστάμενες, εγκαθιστώντας ένα μοντέλο «εργολάβων».
    (β) Η κυρίαρχη θέση, που έχει, από το 2008, η κινέζικη εταιρεία στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων της επέτρεψε να αυξήσει κατά 30% τα κόστη στο εισαγωγικό- εξαγωγικό φορτίο της χώρας.
Αυτή η κυριαρχία θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο μετά την απόκτηση του ελέγχου του ΟΛΠ αφού διαγωνισμός, που διεξήχθη με μια μόνο προσφορά,  οδηγεί- σε αντίθεση με τις αρχές ακόμα και της ελεύθερης αγοράς- στη δημιουργία ενός πανίσχυρου ιδιωτικού μονοπωλίου, στη θέση μιας δημόσιας, κερδοφόρας επιχείρησης όπως είναι ο ΟΛΠ.
Ένα τέτοιο μοντέλο, που είναι το μοναδικό στην Ευρώπη, δεν συνιστά παράδειγμα υπεράσπισης του δημοσίου συμφέροντος.
(γ) Η ισχύουσα νομοθεσία για το Αττικό Λιμενικό Σύστημα δίνει τη δυνατότητα στη Cosco να ελέγξει με διαδικασίες fast track, σε συμφωνία με το ΤΑΙΠΕΔ, ΟΛΑ τα λιμάνια της Αττικής (Ραφήνα, Λαύριο, Ελευσίνα)
(δ) Οι εργαζόμενοι στο λιμάνι αντιμετωπίζονται σα μια… λεπτομέρεια και αφήνονται απροστάτευτοι στη κινεζοποίηση των εργασιακών σχέσεων και στο κίνδυνο απολύσεων. Η κατοχύρωση των θέσεων εργασίας, με συγκροτημένα δικαιώματα, μας αφορά όλους. Γι’ αυτό η κοινή προσπάθεια θα συνεχιστεί μέχρι τη τελική δικαίωση.

Στη Βουλή οι ελλείψεις της Π.Υ Κυθήρων
Αίγινα: Τραυματίας περίμενε 50 λεπτά ασθενοφόρο
«Θα αποκατασταθεί το ΧΑΔΑ Σχιστού»
Κατσαφάδος: Κλείνει το ιστορικό αρχείο Κυθήρων;
Ο δήμαρχος είπε σε ομιλία του ότι ο Πειραιάς «κάθε χρόνο που περνάει θα είναι μία καλύτερη πόλη». Συμφωνείτε;
Ναί. Η πόλη θα καλυτερεύει
Σε κάποια πράγματα ίσως καλυτερεύει
Όχι. Μια από τα ίδια θα είναι
Δεν γνωρίζω. Ασε να δούμε
Επικοινωνία
Όνομα:
Επίθετο:
email:
Σχόλιο:
Αποστολή