ενοικιαση αυτοκινητου

Τι προβλέπει η νομοθεσία για την ενοικίαση αυτοκινήτου

Τουρισμός

Τι προβλέπει η νομοθεσία για την ενοικίαση αυτοκινήτου

 

Γενικά

Η ενοικίαση αυτοκινήτου αποτελεί μία συμφέρουσα λύση για όσους καταναλωτές χρειάζονται αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις τους στις διακοπές ή κατά τη διάρκεια ενός επαγγελματικού ταξιδιού.

Και τούτο, διότι το κόστος της ενοικίασης είναι ορισμένες φορές χαμηλότερο από το κόστος που έχει η μετακίνηση με το ιδιόκτητο αυτοκίνητο, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα κινήσεως (βενζίνη) και το κόστος μεταφοράς του αυτοκινήτου σε ένα απομακρυσμένο τόπο (στο εξωτερικό ή σε ένα νησί) με άλλα μέσα (π.χ. με πλοίο ή αεροπλάνο).

Επιπλέον με την ενοικίαση αυτοκινήτου στον τόπο προορισμού αποφεύγεται και ο κίνδυνος βλάβης ή ατυχήματος κατά τη διάρκεια της μετάβασης με το ιδιόκτητο αυτοκίνητο.

Βέβαια, πέρα από την ενοικίαση αυτοκινήτου για περιηγήσεις και ταξίδια, δυνατή είναι και η μίσθωση υποκατάστατου αυτοκινήτου σε περίπτωση ατυχήματος και για όσο χρόνο διαρκεί η επισκευή του αυτοκινήτου που υπέστη βλάβες.

Τη δαπάνη για τη μίσθωση του αυτοκινήτου είναι υποχρεωμένη να καλύψει η ασφαλιστική εταιρία του υπαιτίου οδηγού, όταν φυσικά το θέμα της υπαιτιότητας είναι ξεκαθαρισμένο.

 

Οι εταιρείες ενοικιάσεως αυτοκινήτων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα

Στον χώρο των ενοικιάσεων αυτοκινήτων δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα κυρίως πέντε Τα υποκαταστήματα των εταιριών ενοικίασης αυτοκινήτων βρίσκονται κυρίως και κατά πρώτο λόγο σε αεροδρόμια, αλλά και σε κεντρικά σημεία των πόλεων και των τουριστικών θέρετρων.

Επίσης πληροφορίες και διαφημιστικά φυλλάδια μπορεί να λάβει κανείς και από τα διάφορα πρακτορεία τουρισμού, τα οποία συνεργάζονται με τις εταιρίες ενοικιάσεως αυτοκινήτων.

Τα τιμολόγια χρέωσης των εταιριών ενοικίασης αυτοκινήτων παρουσιάζουν μικρές αποκλίσεις μεταξύ τους, όπως φαίνεται στον παρακάτω συγκριτικό πίνακα. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι πρόσφατα, κατά την αρχή της θερινής περιόδου 1999, όλες οι εταιρίες ενοικιάσεως προέβησαν σε αύξηση των τιμολογίων (εν είδει συμφωνίας καρτέλ), της τάξεως του 10-20%, δηλ. αρκετά πάνω από τον ρυθμό του πληθωρισμού.

Πιο συγκεκριμένα, από τη σύγκριση των τιμών που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα παρατηρεί κανείς ότι οριακά ακριβότερο από τα τιμολόγια άλλων εταιριών είναι το τιμολόγιο της εταιρίας Hertz, ενώ τις πιο ανταγωνιστικές τιμές έχουν οι εταιρίες Sixt και Budget.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όπως διαπιστώθηκε από τη μελέτη των παλαιότερων φυλλαδίων των εταιριών ενοικιάσεως, με τα ισχύοντα από το θέρος του 1999, οι εταιρίες ανανέωσαν το στόλο των ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων, προσθέτοντας νέα, σύγχρονα μοντέλα αυτοκινήτων, κάνοντας έτσι πιο ελκυστικές τις υπηρεσίες τους και αντισταθμίζοντας έτσι τις αυξήσεις των τιμών με τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών τους.

Γενικά δε, πρέπει να σημειωθεί, ότι οι εταιρίες ενοικιάσεως αποφεύγουν να μισθώνουν παλαιά αυτοκίνητα, τα οποία ενδέχεται να παρουσιάσουν μηχανικές και άλλες βλάβες, συχνότερα από τα καινούργια.

Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι ο υποψήφιος ενοικιαστής δεν πρέπει να είναι προσεκτικός και να μην ελέγχει την κατάσταση του αυτοκινήτου που ενοικιάζει, αλλά το αντίθετο.

 

Τι πρέπει να προσέχει ο καταναλωτής

Ο καταναλωτής που επιθυμεί να μισθώσει ένα αυτοκίνητο θα πρέπει αρχικά, σε ένα πρώτο στάδιο, να προβεί στην κατάλληλη επιλογή αυτοκινήτου. Στο στάδιο αυτό θα πρέπει να φροντίσει να ενημερωθεί σωστά για τις επιλογές που έχει στη διάθεση του και κυρίως: α) για την τελική τιμή του αυτοκινήτου, συμπεριλαμβανομένων των διαφόρων ασφαλιστικών καλύψεων και β) τους όρους ενοικίασης (βλ. παρακάτω).

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να επισημάνουμε ότι τα τιμολόγια χρέωσης ακολουθούν ένα πολύπλοκο σύστημα και γι’ αυτό θα πρέπει ο υποψήφιος ενοικιαστής να ενημερώνεται από τους υπαλλήλους του καταστήματος, στο οποίο προσφεύγει, σχετικά με την τελική τιμή για κάθε ημέρα ενοικίασης.

Χρήσιμο είναι να γνωρίζει κανείς ότι όταν πρόκειται να πραγματοποιήσει πολλά χιλιόμετρα με το αυτοκίνητο, συμφέρει να ενοικιάσει για μία συνολική περίοδο 3 ημερών ή μίας εβδομάδας, οπότε έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει απεριόριστο αριθμό χιλιομέτρων, χωρίς έξτρα χρέωση, όπως συμβαίνει, όταν μισθώνει το αυτοκίνητο με την ημέρα.

Επίσης ο καταναλωτής πρέπει να γνωρίζει ότι εάν επιλέξει μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου, θα καταβάλει μεν μεγαλύτερο μίσθωμα, αλλά θα είναι καλυμμένος σε περίπτωση ατυχήματος, όσον αφορά τις ίδιες ζημίες του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου.

Κατά το στάδιο της υπογραφής της σύμβασης ενοικίασης, ο καταναλωτής θα πρέπει να προσέξει τους γενικούς και τυχόν ειδικούς όρους της, να μελετήσει δηλ. τα “ψιλά γράμματα” της σύμβασης, αντίγραφο της οποίας θα πρέπει να λαμβάνει από την εταιρία.

Χρήσιμο είναι να γνωρίζει ο ενοικιαστής τις υποχρεώσεις του έναντι της εταιρίας που εκμισθώνει το αυτοκίνητο, ιδίως σε περίπτωση ατυχήματος, αλλά και γενικότερα, όταν παρουσιάζονται βλάβες σε αυτό.

Τέλος, στο στάδιο της παραλαβής του αυτοκινήτου, ο καταναλωτής θα πρέπει να ελέγξει το αυτοκίνητο και να διαπιστώσει την κατάσταση, στην οποία βρίσκεται αυτό. Λεπτομέρειες, όπως είναι π.χ. η πίεση των ελαστικών, η στάθμη λαδιού, πρέπει να ελέγχονται, ώστε να διαπιστώνεται η αρτιότητα του αυτοκινήτου και η καταλληλότητα του.

Άλλες βλάβες που δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθούν κατά τη στιγμή της παραλαβής του αυτοκινήτου από τον ενοικιαστή, είναι απαραίτητο να αναφέρονται στην εταιρία ενοικίασης, άμεσα, μόλις προκύψουν. Επιπλέον, ο ενοικιαστής θα πρέπει να αξιώνει από τον εκμισθωτή να του παρέχει αυτοκίνητο σε καλή κατάσταση και από άποψη καθαριότητας.

 

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του καταναλωτή

 

Τα δικαιώματα του καταναλωτή κατά τη μίσθωση αυτοκινήτου είναι τα ακόλουθα:

Ο εκμισθωτής (η εταιρία ενοικιάσεως) οφείλει να παραδώσει στον ενοικιαστή το αυτοκίνητο κατάλληλο για τη συμφωνημένη χρήση και να το διατηρεί κατάλληλο σ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης.

Ο εκμισθωτής οφείλει να καταβάλει τους φόρους, δασμούς και τέλη που αφορούν το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, καθώς και τα ασφάλιστρα.

Πρέπει να παρέχει πληροφορίες στον καταναλωτή σχετικά με τη λειτουργία του αυτοκινήτου, σχετικά με τη χρήση των διαφόρων συστημάτων και των αξεσουάρ, όπως π.χ. του συστήματος κλιματισμού.

Όπως είναι ευνόητο, εάν ο εκμισθωτής παραβιάσει τις υποχρεώσεις του, κυρίως όταν το αυτοκίνητο παρουσιάζει πραγματικά ελαττώματα, ο καταναλωτής θα έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, ιδίως εάν δεν αρχίσει να κάνει χρήση του, ή να ζητήσει αντικατάσταση του αυτοκινήτου με άλλο, της ίδιας κατηγορίας, ή να ζητήσει τη μείωση του συμφωνηθέντος τιμήματος, ή τέλος αποζημίωση για τυχόν διαφυγόντα κέρδη, όπως π.χ. αν εξαιτίας της βλάβης υποχρεώθηκε να διαμείνει σε ξενοδοχείο ή να πληρώσει για την επισκευή του αυτοκινήτου ή τη μεταφορά του σε συνεργείο.

 

Οι υποχρεώσεις του καταναλωτή είναι οι ακόλουθες:

Να καταβάλει το συμφωνημένο μίσθωμα

Να κάνει κατάλληλη χρήση του αυτοκινήτου και να το επιστρέψει στην κατάσταση που το παρέλαβε

εάν εμφανισθούν ελαττώματα, να ειδοποιήσει την εταιρία ενοικιάσεως και αν συμβεί ατύχημα, να ειδοποιήσει την Τροχαία.

Όπως στην περίπτωση που ο εκμισθωτής δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις του, έτσι και όταν ο καταναλωτής δεν τηρήσει τις δικές του υποχρεώσεις, θα οφείλει αποζημίωση στον εκμισθωτή.

 

Οι γενικοί όροι συναλλαγών

Πέρα από τα παραπάνω δικαιώματα και υποχρεώσεις του, ο καταναλωτής πρέπει να γνωρίζει και ότι οι εταιρίες αυτές έχουν προδιατυπωμένους γενικούς όρους συναλλαγών, οι οποίοι είναι δεσμευτικοί.

Τα αντικείμενα που ρυθμίζονται από τους γενικούς όρους είναι ο ελάχιστος χρόνος μίσθωσης, η χρέωση, ο τρόπος πληρωμής, η ασφαλιστική κάλυψη και η παράδοση – παραλαβή του αυτοκινήτου.

Ειδικότερα, το ελάχιστο όριο ηλικίας του οδηγού που μπορεί να ενοικιάσει αυτοκίνητο καθορίζεται διαφορετικά από κάθε εταιρία και ξεκινάει από το 21ο (Avis) έως και το 25ο (Hertz) έτος. Κοινό χαρακτηριστικό των όρων ενοικίασης είναι ότι ο οδηγός πρέπει να κατέχει άδεια τουλάχιστον επί ένα χρόνο, ώστε να διαθέτει κάποια εμπειρία οδήγησης. Ο ελάχιστος χρόνος μίσθωσης είναι μία ημέρα, δηλ. ένα 24ωρο και η χρέωση γίνεται ανά ημέρα μίσθωσης.

Ο καταναλωτής πρέπει να γνωρίζει ότι επιβαρύνεται και με το κόστος της βενζίνης, η οποία δεν περιλαμβάνεται στην τιμή ενοικίασης, καθώς και με τυχόν τροχαία πρόστιμα ή άλλες διοικητικές ποινές. Επίσης ο καταναλωτής επιβαρύνεται με ΦΠΑ 18% στις τιμές που χρεώνουν οι εταιρίες ενοικίασης για κάθε παρεχόμενη υπηρεσία (και τις τιμές που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα).

Η ρύθμιση της προκαταβολής του μισθώματος διαφέρει από εταιρία σε εταιρία και εξαρτάται από τον χρόνο μίσθωσης και την κατηγορία του αυτοκινήτου. Συνήθως προκαταβάλλεται το προϋπολογιζόμενο μίσθωμα ολόκληρο ή μέρος του (κατ’ ελάχιστον 150€).

Εξαιρούνται της προκαταβολής οι κάτοχοι πιστωτικών καρτών, αφού με την πιστωτική κάρτα εξασφαλίζεται η πληρωμή του μισθώματος.

Όταν πέρα από τον αντισυμβαλλόμενο δηλώνεται ότι το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο θα οδηγείται και από άλλο οδηγό, επιβάλλεται μία πρόσθετη επιβάρυνση 5€.

Η μη δήλωση του συνοδηγού κατά τη σύναψη της σύμβασης ενοικίασης για λόγους κόστους θα πρέπει να αποφεύγεται, διότι η συνέπεια είναι να μην καλύπτεται αυτός σε περίπτωση ατυχήματος ή άλλου προβλήματος που είναι δυνατόν να προκύψει. Επίσης πρόσθετη χρέωση 30€ ημερησίως υπάρχει για τα παιδικά καθίσματα, για τα οποία πρέπει να προηγηθεί κράτηση.

Τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα είναι ασφαλισμένα υποχρεωτικά για τυχόν ατυχήματα σε τρίτους, ενώ για ζημίες, κλοπή ή πυρκαϊά του ίδιου του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου ευθύνονται περιορισμένα και μπορούν να απαλλαγούν από κάθε ευθύνη, εάν καταβάλλουν ένα επιπλέον ποσό (της τάξεως των 15€).

Ο καταναλωτής θα πρέπει δηλαδή να γνωρίζει ότι εάν δεν έχει συνάψει ασφάλιση ιδίων ζημιών και κλοπής, θα ευθύνεται έναντι της εταιρίας εάν το αυτοκίνητο κλαπεί ή εάν προκαλέσει ατύχημα από υπαιτιότητα του, σε αποζημίωση ίση με την ζημία που έχει προκαλέσει στο αυτοκίνητο ή με την αγοραστική αξία του (ή το 1/2 αυτής), σε περίπτωση κλοπής.

Τέλος, η μεταφορά με πλοίο επιτρέπεται μόνο μετά από γραπτή έγκριση της εταιρίας που εκμισθώνει το αυτοκίνητο. Η παραλαβή ή παράδοση του αυτοκινήτου εκτός των σταθμών των εταιριών ενοικιάσεως χρεώνεται έξτρα και το κόστος ανέρχεται από 5€ εντός πόλεως, διαφέρει δε ανάλογα με τη χιλιομετρική απόσταση και μπορεί να φθάσει έως και 30€ για παράδοση ή παραλαβή του αυτοκινήτου μετά τις ώρες λειτουργίες.

Ακόμα, όσον αφορά τη μετάβαση εκτός της Ελλάδος, ορισμένες εταιρίες την θέτουν υπό τον περιορισμό της εγκρίσεως τους (Avis, Budget) και άλλες την απαγορεύουν εντελώς (Europcar).

Μπορείτε να συγκρίνετε όλες τις εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων καθώς και να βρείτε φθηνά αεροπορικά εισιτήρια στην ιστοσελίδα του Travelo .

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *